جراحی زیبایی بازو (براکیوپلاستی)

دوشنبه 15 اکتبر 2018

رشد سریع و فراگیر جراحی های کاهش وزن در دهه اخیر سبب افزایش تقاضای جراحی اصلاح کننده بدشکلیهای بازو به دنبال کاهش وزن زیاد شده است. اگر چه که کاهش وزن در تمام بدن رخ می دهد، در بسیاری از افراد بیشترین نگرانی در مورد بد شکلی بازوهاست چرا که در طی فعالیت های روزانه قابل مشاهده هستند.

بدشکلی های بازو را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

۱- شلی بیش از حد پوست بدون چربی اضافه که برای درمان آن بایستی پوست اضافه برداشته شود.

۲- تجمع موضعی چربی بدون شلی پوست که برای درمان بایستی چربی های اضافه را به وسلیه ساکشن حذف کرد (پیکر تراشی).

۳-ترکیب تجمع چربی و شلی بیش از حد پوست که برای درمان به طور همزمان پوست اضافی و چربی اضافی برداشته می شوند.

ارسال شده در پست عکس توسط مدیریت | Tags: ,