جراحی زیبایی چانه (ژنیوپلاستی/پروتز چانه)

جراحی زیبایی چانه

چانه مانند بینی، یکی از رکن های بسیار مهم زیبایی صورت می باشد. چانه ی زیبا بخش ویژه ای در تناسب صورت دارد به عنوان مثال کوچک بودن چانه باعث بزرگ دیده شدن بینی فرد می شود.

برای تعیین موقعیت مناسب چانه کافی است، در نمای نیم رخ برجسته ترین نقاط لب فوقانی، لب تحتانی و چانه همگی باید در روی یک خط مستقیم قرار گیرند.

برای اصلاح چانه کوچک می توان از روش های مختلفی بهره گرفت که شامل:

  جلو آوردن چانه با تغییرات روی استخوان (ژینوپلاستی)،

  ♦ پروتز چانه،

  ♦ تزریق چربی،

  ♦ و یا تزریق ژل

انجام پذیر است. جلو آوردن چند میلی متر چانه تاثیر بسیاری بر روی ظاهر و اعتماد به نفس فرد خواهد داشت.