درباره ما

دکتر نوید رضوانی
دکتر نوید رضوانی

دکتر نوید رضوانی

 • ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران -۱۳۷۵
 • کسب رتبه برتر در امتحان جامع علوم پایه – ۱۳۷۷
 • اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران با رتبه اول -۱۳۸۱
 • ورود به رشته جراحی عمومی دانشگاه شهید بهشتی -۱۳۸۴
 • اخذ مدرک متخصص جراحی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی -۱۳۸۹
 • مقاله برگزیده دانشگاه شهید بهشتی –  ۱۳۸۹
 • (ساخت گرافت وریدی از پرده آمنیون در یک مطالعه حیوانی)
 • اخذ مدرک بورد تخصصی اینتر نشنال جراحی عمومی – ۱۳۹۰
 • ورود به رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک  و ترمیمی و سوختگی دانشگاه ایران – ۱۳۹۱
 • اخذ مدرک فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی از دانشگاه ایران – ۱۳۹۴
 • اخذ مدرک بورد فوق تخصصی اینترنشنال جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی -۱۳۹۴
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – ۱۳۹۴
 • مقاله برتر و برگزیده در نهمین کنگره سوختگی کشور – ۱۳۹۴
 • (کاربرد (پی آر پی) در افزایش نرخ موفقیت گرافت پوستی در یک مطالعه حیوانی)
 • رئیس بخش جراحی پلاستیک بیمارستان فوق تخصصی و سوختگی و ترمیمی ولایت  رشت -۱۳۹۵

دکتر نوید رضوانی

اطلاعات
برای اطلاع از اطلاعات تماس بر روی دکمه مقابل کلیک کنید