پرسش های شما

پرسش های متداول
تزریق چربی صورت:
در پیکرتراشی با لیپوماتیک:
در جراحی پروتز پستان:
در جراحی پروتز گونه:
در جراحی رینوپلاستی:
در جراحی زیبایی بازو (براکیوپلاستی):
در جراحی زیبایی چانه (ژنیوپلاستی):
در جراحی زیبایی ران (thigh plasty):
در جراحی زیبایی گوش (اصلاح گوشهای برجسته):
در جراحی کوچک کردن پستان:
در جراحی کوچک کردن شکم (ابدو مینوپلاستی):
در جراحی لیفت پستانها: